Možete rezervirati naše apartmane tako da nas kontaktirate na e-mail nedjeljko.bakija@zd.t-com.hr, ili ispunite naš booking formular. Molimo unesite podatke o broju odraslih, djece i datume dolaska i odlaska.

Na Vašu poruku ćemo odgovoriti ponudom koju je potrebno potvrditi te uplatiti polog od 100€ (ili protuvrijednost u HRK) u roku od 3 radna dana. Otprilike 3 radna dana su potrebna za obradu i potvrdu uplate.

Vaš booking je potvrđen tek kad uplatite polog.

Nakon što pristanete na našu ponudu obično imate 3 radna dana za uplatu akontacije od 100 EUR. Kad uplata bude registrirana šaljemo Vam potvrdu rezervacije i Vašu rezervaciju možete smatrati potvrđenom. Oko 3 radna dana je potrebno za registraciju uplate.

Broj osoba koji će boraviti u apartmanu ne smije biti veći od broja osoba u potvrdi bookinga. Vaš smještaj možete koristiti od 14:00h na datum Vašeg dolaska, te ga je potrebno napustiti do 9:00h na datum Vašeg odlaska.

Iz obzira prema drugim gostima kučni ljubimci nisu dozvoljeni.

Računi za uplatu predujma (akontacije):

HRK račun – za kunske uplate unutar Hrvatske

Nedjeljko Bakija OTP banka d.d.

žiro racun banke: 2407000-1024070003

model i poziv na broj: 05 804045-3201070723

EUR račun – za EUR uplate izvan Hrvatske

ime banke: OTP banka d.d.

adresa banke: Domovinskog rata 3, 23000 Zadar, Croatia

SWIFT: OTPVHR2X

IBAN: HR 9424070003201070723

broj računa, vlasnik racuna: 3201070723 Nedjeljko Bakija


—-